Misyon ve Vizyon

Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup bu alanda dünyada ve ülkemizde bir ilk niteliği taşımasıyla dikkat çeker.

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal bilimler alanında ayrıntıya inen branşlaşmayı gündeme getirir. Bugüne kadar genel başlıklar altında değerlendirilen bilim alanlarının giderek alt başlıkları ile ele alınmaya başlandığı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulduğu görülür. Bu bağlamda düşünüldüğünde Türk-İslâm kökünden beslenen “Türk-İslam Arkeolojisi”, sosyal bilimlerin insan ve insana dair olan birikimleri ile ilgilenen bir bilim dalı olarak öne çıkar.

Ülkemizin kültür varlığı potansiyeli dikkate alındığında, Türk-İslam Arkeolojisi bölümünün çalışma sahası açısından önemli bir artıya sahip olduğu görülür. Anadolu’nun Türk kültür ve medeniyetine ait yaklaşık 1000 yıllık tarihi geçmişe sahip olması ve halen yaşayan kültürel birikiminin yanı sıra başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılmışİslam kültürü ve medeniyetinin birikimleri ile İç Asya’daki Türk kültürüne ait bakiyeler oldukça zengin ve bakir bir çalışma sahası sunmaktadır.

Bu nedenle bölümün öncelikli hedefi, Türk ve İslam kültüründen beslenen yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan bir medeniyetin; ortaya çıkışı, yayılışı ve diğer kültürlerle etkileşimi sonucu gelişen mimari, sanat ve kültürel birikimlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin tekrar gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.

Sözü edilen kapsamıyla öğrencilerine sınırları net olarak çizilebilen, oldukça geniş bir coğrafi alana yayılmış ve farklı kültürlerle harmanlanmış bir dönemi çalışma imkânı sunarak; gerek arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış, gerekse halen ayakta olan ve yaşayan kültür varlıklarının korunması ile gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Türk-İslam Arkeolojisinin en önemli misyonu ise bu konudaki toplumsal bilincin yükseltilmesidir

Türk-İslam Arkeolojisinin, sosyal bilimlere ait birçok disiplinin yanı sıra özellikle Tarih, Sosyoloji ve Klasik Arkeoloji gibi bilim dalları ile yakın işbirliği imkânı öğrencilerin sorgulayan, fikir üreten ve kıyaslama yapma yeteneğine sahip olan birer birey olmaları için önemli bir avantajdır. Türk-İslam Arkeolojisini başarı ile bitirecek öğrenciler, hem bu bölümün ilk mezunları olacak, hem de adı yeni konmuş bir dönemin arkeologları olarak çalışma imkânı bulacaklardır.

                                                                                                                      T. İ. A. R.  


Başa Dön