Neden TİAR?

 Türk-İslam Arkeolojisi, temelleri arkeoloji bilimine, sanata ve kültüre dayanan 2014 yılında kurulmuş yeni bir bölümdür.

 Bölümümüz, adı, içeriği ve temsil ettiği dönem itibariyle Türkiye’de ve Dünya’da bir ilktir.

 Bölümün önceliği, Türk-İslâm medeniyetinin ürünü olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasıdır. Bu kapsamda, öğrenciler, teorik öğretimin yanı sıra uygulama şansına da sahip olacak; kazı çalışmaları ile birlikte öncelik sırasına göre oluşturulacak laboratuvarlarda kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş sanat dallarında uygulama yapma şansı bulacaklardır.

 Dört yıllık lisans öğretimi öncesinde sunulan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı, öğrencilere küreselleşen dünyada ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenme fırsatı sunarak benzerleri arasında fark yaratacaktır.
 
 
 
 2015-2016 öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlayacak bölümümüzün öğretim anlayışını ve içeriğini kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür.
 
 Teori ve pratik sayesinde kalıcı ve etkili öğretim.
 
 Arkeolojik kazı çalışmalarına katılım ve bire-bir öğrenme fırsatı.
 
 
 Alan araştırmaları ile yerinde öğrenme fırsatı. 
 
 Uygulama laboratuvarlarında pratik ve beceri geliştirme şansı. 
 
 Teknik çizim ve görsel belgeleme konusunda teorik ve uygulama imkanı.
 
 

 

 

ÇALIŞMA OLANAKLARI

 Üniversitelerde Akademisyen,
 
 
 Belediyelerin KUDEB Birimlerinde Uzman,
 
 Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Uzman ve Uzman Yardımcısı,
 
 Eski Eserlerin Restorasyonunda Danışman olarak çalışma imkanlarına sahiptir.
 
 Ayrıca, bölümde verilen uygulamalı eğitimle kazanılan  becerilerin geliştirilmesi halinde ilgili alanlarda serbest çalışma imkanına sahip olacaklardır.
 
 
 

Başa Dön